top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLITICA DE PRIVACITAT

 

Responsable del tractament de les seves dades personals

• Identitat del Responsable: CARNS I EMBOTITS TORRA, SL

• Nom comercial: CARNS TORRA

• NIF: B-63349229

• Domicili fiscal: C/ Sant Ramon, 30 08490 Tordera

• Adreça botiga: Ctra Fogars, 29 08490 Tordera

• Correu electrònic: administracio@carnstorra.cat

• Tf. 932 69 39 13

• Pàgina web: https://www.carnstorra.cat

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Volum 46006 , Foli 147, Secció 8, Full B- 277519.

• Activitat: Venda de productes càrnics i embotits. Compravenda i comercialització de carns fresques, congelades o refrigerades.

 

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679), les dades personals que ens faciliti a través dels formularis del web, i accions de compra a la botiga on line rebran el tractament de dades d’ "usuaris de la web ".

En aquesta Política de Privacitat s'explica quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com les utilitzem. Us convidem a llegir detingudament aquest document abans de facilitar les seves dades personals.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

CARNS TORRA ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets, això com del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

Confidencialitat i seguretat de les dades

CARNS TORRA es compromet a l'ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat, i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del mateix, així com per a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

No obstant, CARNS TORRA no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers, i no pot assumir cap responsabilitat per aquests atacs.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remet, exonerant a CARNS TORRA de qualsevol responsabilitat referent a això, fins i tot quan ens facilita dades de tercers.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el procés de compra. En cas que faciliti dades de tercers haurà de comptar amb el consentiment previ dels mateixos.

Finalitats del tractament de dades

Tractem les dades personals dels nostres contactes, usuaris, clients i proveïdors amb les següents finalitats:

 • Gestionar comandes o contractar algun dels nostres serveis, ja sigui en línia o en les botigues físiques.

 • Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin.

 • Desenvolupar accions comercials i realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com la gestió dels serveis oferts a través de la pàgina web i les tasques d'informació, podent realitzar valoracions automàtiques, i tasques de segmentació dels clients amb l'objecte de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques i necessitats i millorar l'experiència en línia de client.

 • Desenvolupar i gestionar els sortejos, o altres activitats promocionals que es puguin organitzar.

En alguns casos serà necessari facilitar informació a les autoritats o terceres empreses per motius d'auditoria, així com gestionar dades de factures, contractes i documents per respondre a reclamacions de clients o sol·licituds de les Administracions Públiques.

Tipologia de dades

Es tracten les dades següents:

 • Nom, adreça i data de naixement.

 • Número de telèfon i adreça de correu electrònic.

 • Ubicació i adreça de lliurament de comanda

 • Informació relativa a pagaments i devolucions.

 • Direcció IP, data i hora en què ha accedit als nostres serveis, navegador d'internet que faci servir i dades sobre el sistema operatiu de l'aparell.

 • Qualsevol altra informació o dades que decideixi compartir amb nosaltres.

No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada la supressió per part de l’usuari i, sempre i quan, aquesta supressió s’escaigui. La informació sempre està disponible, malgrat que pot estar bloquejada per a lliuraments informatius, de màrqueting i/o comercials, si s’han exercitat els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

Legitimació per al tractament de dades

El tractament de les seves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:

 • Consentiment de l'interessat per a la contractació de serveis i productes, per als formularis de contacte, les sol·licituds d'informació o alta al registre.

 • Interès legítim per al tractament de dades dels nostres clients en accions de màrqueting directe i consentiment exprés de l'interessat per tot el que fa a les valoracions automàtiques i elaboració de perfils.

 • Compliment d'obligacions legals per a prevenció del frau, comunicació amb autoritats públiques i reclamacions de tercers.

L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució de la compravenda.

Conservació de dades

Les dades personals es conservaran mentre sigui client i en finalitzar aquesta relació, durant els 5 anys posteriors de conformitat amb la normativa fiscal vigent.

En qualsevol cas, CARNS TORRA conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries, a menys que se’ns en sol·liciti la supressió. I en tot cas es conservaran degudament bloquejades, per atendre possibles reclamacions judicials.

Destinataris

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a CARNS TORRA en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, o per l’entrega dels productes adquirits mitjançant empreses de lliurament, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

Drets de l’interessat

En virtut del que estableix el RGPD pot exercir els següents drets:

 • Dret d'accés: pot demanar informació de les dades personals que disposem sobre vostè.

 • Dret de rectificació: pot comunicar qualsevol canvi en les seves dades personals.

 • Dret de supressió i a l'oblit: pot sol·licitar l'eliminació de les dades, i en tot cas, es mantindran bloquejades segons els terminis legals d’aplicació.

 • Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.

 • Dret d'oposició: pot retirar el consentiment al tractament de les dades, oposant-se a que se segueixin tractant.

 • Dret a la portabilitat: en alguns casos, pot demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica per a la seva transmissió a un altre responsable.

 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pot sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzat, incloent l'elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics o afectin significativament a l'interessat.

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si demana que s'eliminin dades necessàries per al compliment d'obligacions legals.

Haurà d’enviar un correu electrònic a administracio@carnstorra.cat acompanyat d’un document que acrediti la seva identitat. També podrà presentar reclamació davant l’AEPD si ha vist vulnerats els seus drets i llibertats.

Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a CARNS TORRA en els termes que estableix aquesta Política de Privacitat per a l’exercici de drets. La revocació del consentiment no tindrà en cap cas caràcter retroactiu.

Canvis en la Política de Privacitat

CARNS TORRA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits, CARNS TORRA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D'acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la informació i de comerç electrònic, CARNS TORRA no realitza pràctiques de Spam, de manera que no enviarà correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, en el formular de contacte que hi ha a la web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per a rebre informació comercial. CARNS TORRA es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Legislació aplicable i competència judicial

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’ aquesta Política de Privacitat s’interpretarà segons la legislació espanyola. CARNS TORRA i l’usuari, amb renuncia a qualsevol altra jurisdicció que els hi pugui correspondre, se sotmeten a la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Versió: febrer 2021

bottom of page